KDU-ČSL
Přihlásit se

Partnerské organizace

 

Mladí lidovci

Mladí lidovci, o. s., byli založeni s úmyslem přijmout odpovědnost za konstruktivní utváření budoucnosti České republiky a Evropy. Svou prací se chtějí zasazovat o uchování duchovního dědictví a v duchu křesťanských zásad. Úzce spolupracují s partnerskými občanskými sdruženími v České republice i se zahraničními organizacemi a nabízí tak solidní podporu nejen křesťanům, ale všem mladým lidem, zejména politicky angažovaným, kteří se chtějí aktivně zasazovat o lepší budoucnost České republiky a Evropy. Za své poslání považují vytváření prostředí stimulujícího osobnostní, profesní, sociální, politický a duchovní růst mladého člověka.

 

Mladí křesťanští demokraté

Mladí křesťanští demokraté jsou nezávislou mládežnickou organizací konzervativně smýšlejících mladých lidí. Hlavním cílem je trvalá obhajoba a prosazování křesťanských a konzervativních hodnot ve společnosti a v politickém životě. Těžiště činnosti spočívá ve vzdělávacích akcích a aktivní účasti na politickém životě.

 

Sdružení žen KDU-ČSL

Sdružení je ustaveno na základě iniciativy žen, které jsou spjaty s politikou KDU-ČSL. Je organizací nejen pro členky KDU-ČSL, ale i pro další ženy, které s politikou strany souhlasí, sympatizují a chtějí se na ní podílet a podporovat ji.

 

Institut politických a ekonomických studií

Institut politických a ekonomických studií je vzdělávacím a výzkumným institutem, jehož hlavním cílem je šířit myšlenky křesťanské demokracie v České republice, zprostředkovávat veřejnosti její základní východiska a seznamovat ji se specifiky tohoto myšlenkového proudu.

 

Evropská akademie pro demokracii

EAD neboli Evropská akademie pro demokracii je občanské sdružení se zaměřením na vzdělávací, publicistickou, kulturní a výchovnou činnost, která se svými aktivitami hlásí k podpoře demokratizačního procesu České republiky, k úsilí o její plnoprávné začlenění do evropských hospodářských, organizačních a obranných struktur.

 

Evropská lidová strana

Evropská lidová strana (European People's Party)je největší evropská politická strana. Jejími členy jsou především konzervativní a křesťansko-demokratické strany. Její mládežnickou organizací je Mladá evropská lidová strana. Evropská lidová strana byla formálně založena v červenci 1976 v Lucemburku.

 

Tržiště ekosociálních produktů a služeb

Ekosociální produkty a služby se vyznačují tím, že se při jejich výrobě a poskytování stejnou měrou zohledňují sociální, ekologická a ekonomická kritéria. Řídí se především myšlenkou trvalé udržitelnosti.