KDU-ČSL
Přihlásit se

Celostátní výbor

MVDr. Pavel Bělobrádek,  Ph.D., MPA

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

předseda KDU-ČSL

Profil: Pavel Bělobrádek, Odkaz na osobní stránky: Pavel Bělobrádek, [nové okno] Kontakt: Pavel Bělobrádek, [nové okno]
 

Ing. Marian Jurečka Ing. Marian Jurečka 1. místopředseda KDU-ČSL Profil: Marian Jurečka Kontakt: Marian Jurečka [nové okno] MUDr. Zuzana Roithová MUDr. Zuzana Roithová místopředsedkyně KDU-ČSL
Profil: Zuzana Roithová Odkaz na osobní stránky: Zuzana Roithová [nové okno] Kontakt: Zuzana Roithová [nové okno]
Ing. Jan Bartošek Ing. Jan Bartošek místopředseda KDU-ČSL Profil: Jan Bartošek Kontakt: Jan Bartošek [nové okno]
Ing. Klára Liptáková Ing. Klára Liptáková místopředsedkyně KDU-ČSL Profil: Klára Liptáková Odkaz na osobní stránky: Klára Liptáková [nové okno] Kontakt: Klára Liptáková [nové okno] Ing. Roman Línek,  MBA Ing. Roman Línek, MBA místopředseda KDU-ČSL
Profil: Roman Línek, Odkaz na osobní stránky: Roman Línek, [nové okno] Kontakt: Roman Línek, [nové okno]
Ing. Petr Šilar Ing. Petr Šilar předseda klubu senátorů P ČR Profil: Petr Šilar
Mgr. Daniel Herman Mgr. Daniel Herman ministr Profil: Daniel Herman Odkaz na osobní stránky: Daniel Herman [nové okno] Mgr. Pavel  Hořava Mgr. Pavel Hořava generální sekretář KDU-ČSL Profil: Pavel  Hořava Kontakt: Pavel  Hořava [nové okno] Mgr. Ondřej Benešík Mgr. Ondřej Benešík volený člen
Profil: Ondřej Benešík

Bc. Roman Celý, Dis. Bc. Roman Celý, Dis. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje
Profil: Roman Celý, Kontakt: Roman Celý, [nové okno]
 Jiří  Čunek Jiří Čunek volený člen Profil: Jiří  Čunek Odkaz na osobní stránky: Jiří  Čunek [nové okno] Kontakt: Jiří  Čunek [nové okno] Ing. Stanislav Juránek Ing. Stanislav Juránek volený člen
Profil: Stanislav Juránek

Mgr. Ing. Jan Kasal Mgr. Ing. Jan Kasal volený člen Profil: Jan Kasal Odkaz na osobní stránky: Jan Kasal [nové okno] Kontakt: Jan Kasal [nové okno] Mgr. Jiří Mihola Ph.D. Mgr. Jiří Mihola Ph.D. volený člen
Profil: Jiří Mihola
Mgr. Miroslav Rovenský Mgr. Miroslav Rovenský volený člen
Profil: Miroslav Rovenský

Ing. Petr Rybář Ing. Petr Rybář volený člen
Profil: Petr Rybář Kontakt: Petr Rybář [nové okno]
 David Smetana David Smetana volený člen
Profil: David Smetana
Doc. JUDr. Pavel Svoboda, PhD., D.E.A. Doc. JUDr. Pavel Svoboda, PhD., D.E.A. volený člen
Diář: Pavel Svoboda, [nové okno] Profil: Pavel Svoboda, Odkaz na osobní stránky: Pavel Svoboda, [nové okno] Kontakt: Pavel Svoboda, [nové okno]

Ing. Michaela Šojdrová Ing. Michaela Šojdrová

volená členka

Profil: Michaela Šojdrová Odkaz na osobní stránky: Michaela Šojdrová [nové okno] Kontakt: Michaela Šojdrová [nové okno]
Mgr. Robert Šťastný Mgr. Robert Šťastný volený člen
Profil: Robert Šťastný Kontakt: Robert Šťastný [nové okno]
Ing. Jaroslav Šula Ing. Jaroslav Šula volený členProfil: Jaroslav Šula Odkaz na osobní stránky: Jaroslav Šula [nové okno] Kontakt: Jaroslav Šula [nové okno]

Ing. Antonín Tesařík Ing. Antonín Tesařík volený člen
Profil: Antonín Tesařík
 Jan Wolf Jan Wolf volený člen CV Profil: Jan Wolf Ing. Jan Zasadil Ing. Jan Zasadil volený člen Profil: Jan Zasadil Kontakt: Jan Zasadil [nové okno]