KDU-ČSL
Přihlásit se

Odborné komise

Odborné komise KDU-ČSL vznikly rozhodnutím Celostátní konference KDU-ČSL v červnu 1997 a jejich další činnost je regulována ve schváleném Statutu odborných komisí KDU-ČSL.
 
Odborná komise zejména:
 
  • plní zadání Celostátního výboru KDU-ČSL
  • posuzuje aktuální stav v příslušném resortu a podává Celostátnímu výboru KDU-ČSL  nejméně jednou za šest měsíců písemnou zprávu
  • připomínkuje návrhy zákonů a vládní nařízení
  • iniciuje a připravuje legislativní návrhy
  • připravuje odborné analýzy
  • podává Celostátnímu výboru KDU-ČSL při ukončení funkčního období souhrnnou pracovní  zprávu
     

Seznam Odborných komisí KDU-ČSL, jejich předsedů a garantů:

Doprava
Předseda:

Efektivní správa země
Předseda:
Tajemník:

Energetika
Předseda:

Informační a komunikační technologie
Předseda:

Komunální záležitosti a rozvoj
Předseda:
Místopředseda:

Kultura
Předseda:

Národní hospodářství
Předseda:

Obrana, bezpečnost a zpravodajské služby
Předseda:
Tajemník:

Regionální záležitosti a rozvoj
Předseda:
Místopředseda:

Sdělovací prostředky
Předseda:
Místopředseda:

Sociální politika, rodina a NNO
Předseda:

Spravedlnost, boj proti korupci a lidská práva
Předseda:

Školství a věda
Předseda:

Venkov a zemědělství
Předseda:

Zahraniční politika a záležitosti EU
Předseda:

Zdravotnictví
Předseda:
Místopředseda:

Životní prostředí
Předseda: