KDU-ČSL
Přihlásit se

Členové důchodové komise odpovídali na otázky Lidových novin

Členové důchodové komise odpovídali na otázky Lidových novin

11.6.2014 14:50:10

11.6.2014 Lidové noviny Strana 12 Ekonomika

1) Jak byste nahradil druhý pilíř, respektive jakou formu důchodové reformy podporujete?
2) Jak chcete zajistit, aby byl na důchodovém účtu dostatek financí pro přiměřené penze?
3) Jak byste zvýšil zásluhovost státních penzí?

Odpovídal místopředseda PS PČR a KDU-ČSL Jan Bartošek a ekonomický expert KDU-ČSL Otakar Hampl.

 

Jan Bartošek

1) Chceme spravedlivé vyvážení solidarity a zásluhovosti. Každý se může rozhodnout pro investice do lidského kapitálu - to znamená do dětí, které v budoucnu svými odvody zajistí peníze na důchody, nebo pro investice do kapitálu ve fondech. Proto chceme zásadně zvýšit zásluhovost na počtu řádně vychovaných dětí v průběžném systému a zároveň chceme zatraktivnit třetí pilíř pomocí státních příspěvků nastavených solidárně podle možností domácností spořit a také podporou vyšších příspěvků zaměstnavatelů.
Nebráníme se diskusi o určité formě povinné účasti ve třetím pilíři.

2) Je třeba vést diskusi o dalších zdrojích financování systému. Daňové zatížení práce nemůže být jediným zdrojem, protože podíl práce na příjmech bude vlivem automatizace a pokroku klesat ve prospěch příjmů kapitálu. Mnohé evropské země proto využívají k financování důchodů i jiné daně.

3) Zásluhovost státních penzí musí významně zohlednit investice do lidského kapitálu. V rámci prvního pilíře proto chceme zásadní zvýšení zásluhovosti - a to pomocí nižších odvodů pro rodiny s dětmi. Také zavedením výpočtu důchodu ze společného základu manželů a navýšením procentní výměry důchodu koeficientem za každé vychované dítě.
 
Otakar Hampl

1) Je potřeba zásadně zohlednit investice do dětí v rámci průběžného pilíře. Bez současné investice není možný žádný budoucí příjem. Jinak je to ekonomické perpetuum mobile nebo pyramidová hra typu letadlo. Svými odvody pojistného v průběžném prvním pilíři splácíme dluh generaci našich rodičů za to, co do nás investovali.
Musíme se také postarat o budoucí příjmy systému. Musíme tedy investovat do dětí nebo spořit ve fondech. Každá tato investice musí být spravedlivě zohledněna z hlediska zásluhovosti i solidarity. Není možné jeden druh investice extrémně solidárně přerozdělovat a jiný druh investice si zase extrémně privatizovat.

2) Zohledněním investice do dětí v průběžném pilíři a zatraktivněním třetího pilíře solidárním nastavením státních příspěvků spolu s nižším zdaněním nízkopříjmové práce. Pak by si mohly na důchod spořit i ty domácnosti, které si to nyní nemohou dovolit - ty s více dětmi nebo ty s nižšími příjmy. Je potřeba uvažovat i o dalších zdrojích důchodového systému. Daňové zatížení práce nemůže být jediným zdrojem.
Také kapitál se musí více podílet na udržitelnosti prostředí, které mu přináší zisky. Může jít například o zdanění spekulativních finančních transakcí, o kterém diskutují země v Evropské unii.

3) Zásluhovost důchodového systému musí spravedlivě zohledňovat všechny zdroje současných i budoucích příjmů a výdajů důchodového systému.
Zároveň je potřeba diskutovat o celkovém narovnání transferů mezi rodinou a společností, které jsou nyní pro rodiny s dětmi velmi nevýhodné. Je to problém většiny vyspělých zemí, o kterém například Manfred Spieker ve svém popisu německého systému uvádí, že „dochází k obrovskému transferu od rodičů přes děti k bezdětným prostřednictvím systému sociálního pojištění“ a „k odměňování bezdětnosti“. Spieker to dokonce nazývá „otročením rodin s dětmi penzím pro cizí bezdětné“ a hovoří o „solidaritě naruby“. Proto jedním z cílů vytvořené komise je také analýza a narovnání těchto transferů.

 
Sdílet článek:Přidat k Yahoo Bookmarks Přidat k Facebook Přidat k Delicious Přidat k Twitter Přidat k StumbleUpon Přidat k MySpace Přidat k Google Bookmarks